Tag: महादेव चव्हाण

“देवमय” कवितासंग्रह… महादेव चव्हाण प्रस्तुत “वाट”

“देवमय” कवितासंग्रह… महादेव चव्हाण प्रस्तुत “वाट”

ये परमेश्वरा काय रे हा न्याय सत्याच्या वाटेने चाललो तेव्हा, न्याय नाही लवकर मिळाला, पळसदेव गावी जावे सकाळी लवकर पोहोचणे ...

error: Content is protected !!